Deventerstraat 18

DEVENTERSTRAAT 18

Nadat op 1 april 1896 de vroeger afzonderlijk beheerde post en telegraafdiensten onder één hoofd waren verenigd, ontstond al spoedig de behoefte aan een groter postkantoor. Deze werd gebouwd op de hoek van de Deventerstraat en Marktplein in juli 1907 werd er een begin gemaakt met de sloop van het oude gebouw en de ernaast gelegen voormalige meisjesschool van mevrouw Winkler Prins. Op de foto zij de werkzaamheden onderbroken voor de verrichtingen van fotograaf Ph.G. Starke.

Foto: P.G. Starke, Collectie CODA Archief