Wilhelmina Druckerstraat

WILHELMINA DRUCKERSTRAAT

In 1917 werd de paardentram gemotoriseerd. Tot 1923 reed deze tram heen en weer tussen het station en hotel De Keizerskroon.

Collectie VOA (voorheen Felua), CODA Museum

 

Wilhelmina Druckerstraat

De Sparta Rijwielenfabriek op de hoek van de Hoofdstraat en de Badhuisweg. Sparta startte in 1917 op Hoofdstraat 169, links naast het Röntgenhuis. 1920-1927.

Collectie CODA Archief

Wilhelmina Druckerstraat

Groepsfoto van de Gemeentewerklieden 1909.

Foto: Jacobs & Zn, collectie VOA (voorheen Felua), CODA Museum